Rezumate
Rezumatul lucrării poate fi trimis folosind aplicația online sau la adresa de email: claudia.ionescu@palomatours.com până la data de 06.05.2024, inclusiv.

Vă rugăm să respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

 • maxim 300 cuvinte;
 • redactat în limba română și în limba engleză;
 • fontul Times New Roman 11, fără aliniat de paragraf sau alte îndentări; formatat fără spațiere;
 • redactare cu diacritice.

Rezumatul trebuie să cuprindă: 

 • titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 300 de caractere;
 • numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: prenume urmat de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice); după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
 • afilierea (secție, instituție, oraș, țară), atât a primului autor, cât și a coautorilor. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
 • se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
 • textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
 • în cazul prezentărilor film video, rezumatul constă în scurta prezentare;
 • nu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
 • toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres.
Taxa de participare va trebui achitată până la începerea evenimentului!ORGANIZATOR LOGISTIC:
PROEVENTS & CONFERENCE

© Copyright PRO EVENTS & CONFERENCE SRL 2024